Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Człuchowie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Podstawy prawne działania

Akt założycielski Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Człuchowie jako placówki publicznej z dnia 10 września 1993 r. wydany został przez Kuratora Oświaty w Słupsku.

Poradnia psychologiczno - pedagogiczna działa w oparciu o:

 • Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U.2016.1943 j.t. ze zm).
 • Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U.2017.59 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 ze zm.)
 • Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 j.t ze zm.).
 • Rozporządzenie MEN z 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.2013.199 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1601)
 • Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2013.532 ze zm.)
 • Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U.2017.1616).
 • Rozporządzenie MEN z 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U.2014.1157 ze zm.).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych (Dz.U.2017.1743).
 • Rozporządzenie MEN z 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U.2017.1635).
 • Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U.2017.1578).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marzena Kroplewska 06-02-2019 13:02:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Falkowska-Warda 01-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Marzena Kroplewska 07-05-2019 12:47:25